Upphandling och inköp

En hand håller en läsplatta.

Vill du göra affärer med oss? Kommunen vill gärna göra affärer med lokala företag. Upphandling regleras av Lagen om offentlig upphandling, LOU och de flesta av våra inköp sker på ramavtal via offentlig upphandling, i samarbete med andra kommuner i Hälsingland.

Var med i våra upphandlingar!

Kommunen arbetar aktivt med att underlätta för lokala företag att delta i våra upphandlingar. I våra upphandlingar ringar vi in bästa möjliga sätt att främja miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara affärer. Vi vill även lyfta fram krav som främjar tillväxt och utveckla innovativa upphandlingar med inriktning på lokal produktion.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta vår inköpsenheten, eller delta i olika näringslivsträffar med inriktning på upphandling.

Upphandlingsskola

Du har även möjlighet att gå vår upphandlingsskola, nästa start 17 oktober, för att lära dig lämna anbud.

Upphandling regleras av Lagen om offentlig upphandling, LOU. Vi gör många upphandlingar i samverkan med övriga hälsingekommuner.
Läs mer om vårt samarbete om upphandling och inköp

Inköp inom aktuell beloppsgräns för direktupphandling inom ett område under ett år räknas som direktupphandling. Vi annonserar ut alla våra direktupphandlingar som överstiger 100 000 kr.

Vid större inköp under 100 000 kr går vi ut med skriftlig förfrågan till minst tre leverantörer.

Senast uppdaterad: 8 maj 2024
Näringsliv