KULAN - Kultur i skolan

Från Kulturskolans håll vill vi stimulera elevernas kreativitet, fantasi och nyfikenhet – för barn och unga växer med kulturen. Tillsammans med  pedagoger inom förskola och grundskola genomför vi olika projekt inom musik, rytmik, dans, drama, teater och film som pedagogisk metod i undervisningssammanhang. Denna verksamhet går under samlingsnamnet Kulan.

Det kan ex. vara att skapa en föreställning som ska framföras på engelska, en musikalisk vandring i historien eller att med drama, dans, musik och rytmik får eleverna vara med i ett sagoäventyr för att få en förståelse för matematiska begrepp som dubbelt-hälften, tallinjen, likamed-tecken och geometriska figurer.

Alla kommunens förskolor, grundskolor och skolbarnsomsorg kan söka samarbete avgiftsfritt. Gymnasieskolor samt fristående förskolor och grundskolor är också välkommen att söka samarbete mot en avgift.

Vi har två olika typer av projekt, av kortare karaktär som är 4-8 veckor och längre karaktär som är 9-15 veckor.

Kulankatalogen 2024-2025 Pdf, 1.2 MB.

Senast uppdaterad: 29 maj 2024
Kulturskolan