KULAN - Kultur i skolan

Från Kulturskolans håll vill vi stimulera elevernas kreativitet, fantasi och nyfikenhet – för barn och unga växer med kulturen. Tillsammans med  pedagoger inom förskola och grundskola genomför vi olika projekt inom musik, rytmik, dans, drama, teater och film som pedagogisk metod i undervisningssammanhang. Denna verksamhet går under samlingsnamnet Kulan.

Det kan ex. vara att skapa en föreställning som ska framföras på engelska, en musikalisk vandring i historien eller att med drama, dans, musik och rytmik får eleverna vara med i ett sagoäventyr för att få en förståelse för matematiska begrepp som dubbelt-hälften, tallinjen, likamed-tecken och geometriska figurer.

Alla kommunens förskolor, grundskolor och skolbarnsomsorg kan söka samarbete avgiftsfritt. Gymnasieskolor samt fristående förskolor och grundskolor är också välkommen att söka samarbete mot en avgift.

Vi har två olika typer av projekt, av kortare karaktär som är 4-8 veckor och längre karaktär som är 9-15 veckor.

Kulankatalogen 2022-2023 , 408.1 kB.

Senast uppdaterad: 9 juni 2022
Kulturskolan

Välkommen att kontakta Kulturskolan

Kulturskolechef
Anneli Dahlberg
E-post Anneli
0270–753 93

Administration
Margrét Gudmundsdóttir
E-post Margrét
0270–759 61

Kultur i skolan
Henrik Nordin
E-post Henrik
070–654 36 28

Verksamhetschef
Eva-Britt Hartikanien
E-post Eva-Britt
0270-752 98

Besök och leverensadress
Kulturens hus
Oxtorget 4
826 32 Söderhamn

Fakturaadress
Söderhamns kommun
Box 1
821 21 Söderhamn
Ref 60421901

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270–75 000.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.