Info till vårdnadshavare

Logotyper från olika sociala medier

Vi har uppmärksammat en ökning av mobbning bland ungdomar. Den sker till viss del öppet men för det mesta på sociala medier och på slutna så kallade "expose-konton" där ungdomar hänger ut varandra. Vi märker av att många ungdomar ansluter sig till dessa konton för att slippa oron att själva bli uthängda. På så sätt lever dessa konton vidare. Prata med era barn så kan vi tillsammans få ett slut på detta!"

//Ungdomsledarna 070-191 66 46

Senast uppdaterad: 15 januari 2024