På Verkstäderna kan du lära dig spela biljard

Verkstäderna

Verkstäderna - aktiviteter, evenemang & ungdomshus
Verkstäderna är Söderhamns kommuns satsning på en meningsfull och innehållsrik fritid för kommunens unga. Vi anordnar också evenemang och aktiviteter runt om i kommunen som vänder sig till hela familjen. På Verkstäderna möter du våra ungdomledare som alltid finns till hands för att hjälpa till, stötta och inspirera. Naturligtvis är vår verksamhet drogfri, välkomna!

Verkstäderna på Facebook

Verkstäderna på Instagram