Färdtjänst och riksfärdtjänst

En person i rullstol som får hjälp in i en färdtjänstbil.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik där du reser tillsammans med andra resenärer.

Färdtjänst

Du kan beviljas tillstånd till färdtjänst om du har ett funktionshinder som beräknas bestå i mer än sex månader och du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Gävleborgs län har gemensam taxa för färdtjänst.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är för personer som ska åka utanför länet men på grunda av funktionsnedsättning inte kan resa till normala resekostnader.

Ansök om färdtjänst eller riksfärdtjänst

Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst gör du på särskild blankett som du kan beställa från X-trafik.

Ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst gör du hos X-trafik. Länk till annan webbplats.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 10 november 2023
Trafik och gator