Gator

Gata med bilar

Söderhamns kommun ansvarar för vägar och gator i kommunen. För riksvägar och motorväg kan skötsel även ligga på Trafikverket. Kommunen sköter bland annat 5 mil gång- och cykelvägar.

Senast uppdaterad: 10 november 2023