Kultur

Tillsammans skapar vi ett kreativt och rörligt kulturliv!

Kulturenheten arbetar för att skapa ett mångsidigt föreningsliv som ger stimulerande upplevelser och skapar en stark attraktionskraft till Söderhamns kommun. Utbudet skall innehålla både bredd och spets. Tillsammans med initiativrika och engagerade föreningar och enskilda personer i kommunen skapas ett kreativt, rörligt och spännande samhälle att bo och verka i.

Söderhamnarnas öppenhet i kombination med det rika föreningslivet och de vackra kulturmiljöerna gör Söderhamn till en stad att uppleva både sommar som vinter!

Exempel på kulturarrangemang som kommunen står bakom är professionella scenkonstföreställningar och kulturaktiviteter inom ramen för skolans verksamhet (Skapande skola), då och då konserter på Söderhamns teater, traditionellt Nationaldagsfirande, Nyårsfirande, firande i samband med Privilegiedag, utställningar på Söderhamns museum och i vår "konstfönster" på Norra Hamngatan, School's out, Världsarvsjazzen samt årligt återkommande arrangemang som exempelvis Nationaldagsfirande.

I Evenemangskalendern hittar du vad som är på gång just nu Länk till annan webbplats.

Museum och övriga besöksmål hittar du på visitsoderhamn.se Länk till annan webbplats.

Kultur- och biblioteksenhetens främsta uppgift är att agera möjliggörare för civilsamhällets kulturaktörer.

Inom den kommunala verksamheten arbetar vi främst med uttrycksformer inom konst, litteratur, film, musik, teater och dans samt museiverksamhet och till viss del frågor som rör kulturmiljö i samverkan med regionala och lokala aktörer.

Ansvariga tjänstepersoner inom enheten deltar i samhällsbyggnadsprocesser inom kommunorganisationen och samordnar projekt gällande konstnärlig gestaltning i samband med kommunens nybyggnationer.

Enheten ansvarar för delar av verksamheten i Söderhamns museum och Kvarnen, uthyrning av och arrangemang i Söderhamns teater samt för kommunens konstinköp. Samordnar andra typer av kulturprojekt riktat till olika målgrupper, arrangemang inom ramen för kultur i skolan, arbetar med föreningsutveckling, kompetensförsörjning till kulturaktörer, producerar och arrangerar kulturevenemang med mera.

Vi handlägger bidrag till kulturföreningar och studieförbund samt kulturstipendier och kulturpris.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 18 januari 2024
Uppleva och göra