Öppettider och kontaktuppgifter

Välkommen till Söderhamns stadsbibliotek!

Söderhamns huvudbibliotek hittar du i centrum av staden med entré direkt från gågatan.
Besöksadress: Köpmangatan 11, Söderhamn.

Öppettider
(1 september - 31 maj)
Måndag-fredag 10:00 - 18:00
Lördag 10:00 - 14:00

Tidnings- och tidskriftsavdelningen
Öppet måndag till fredag från klockan 08:00

Begränsat tillträde till delar av biblioteket på grund av hyllbyte och elarbeten.
Studierummen går inte att boka för tillfället.

Bokinkast för återlämning utanför bibliotekets öppettider finns till höger om entrén.

Kontakt
Lånedisk, informationsdisk: 0270-75510
E-post: biblioteket@soderhamn.se

Filialbibliotek

Filialbiblioteken i Söderhamn är integrerade folk- och skolbibliotek i kommunens ytterområden.
Vi eftersträvar att erbjuda samma service på filialbiblioteken som på huvudbiblioteket. Det kan dock ta något längre tid att erhålla det efterfrågade, då vissa böcker eller annan service, t.ex. fjärrlån, måste hämtas från huvudbiblioteket. Vi har regelbundna boktransporter till och från filialerna, minst en gång per vecka.

Bergviks bibliotek finns inrymt i Bergviksskolan.
Besöksadress: Skalbyrakan 2, Bergvik.

Öppettider jämna veckor
(1 september - 31 maj)
Måndag: 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Torsdag: 13:00 - 16:00

Udda veckor stängt

Eventuella frågor och biblioteksärenden hänvisas till stadsbiblioteket, tel 0270-75510.

Boklåda för återlämning utanför bibliotekets öppettider finns vid entrén.

Kontakt
Per Törnqvist, tel. 0270-75206
Bergviks bibliotek, tel. 0270-72681

Ljusne bibliotek finns i bottenvåningen på Stenbergaskolan i centrala Ljusne.
Besöksadress: Hagavägen 3, Ljusne

Öppettider
(1 september - 31 maj)
Måndag 09:00 - 11:00, 12:00 - 18:00
Tisdag 09:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Onsdag 12:00 - 17:00
Torsdag 09:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Fredag 09:00 - 11:00

Bokinkast/-låda för återlämning utanför biblioteket öppettider finns tyvärr inte i nuläget.

Kontakt
Leif-Göran Mosell, tel. 0270-75519

Stråtjära bibliotek är inrymt i Stråtjära skola.
Besöksadress: Kyrkvägen 12, Stråtjära

Öppettider
(1 september - 31 maj)
Tisdagar 09:00 - 17:00

Bokinkast/-låda för återlämning utanför biblioteket öppettider finns tyvärr inte i nuläget.

Kontakt
Lotta Englund, tel. 0270-75676
Stråtjära bibliotek, tel. 0270-72682

HelGebiblioteken

Alla folkbibliotek i Gävleborgs län, med det gemensamma namnet HelGe-biblioteken, samarbetar för att använda bibliotekens resurser på ett mer ändamålsenligt sätt och för att erbjuda länets invånare ännu bättre biblioteksservice. Vi är cirka 180 anställda på 46 HelGe-bibliotek, har över 1 miljon böcker och boktransporter går mellan huvudbiblioteken 3 gånger i veckan.
Bibliotekens medier är tillgängliga för alla låntagare i alla tio kommuner, vilket innebär att du som låntagare har tillgång till ett mycket stort mediebestånd. Vi har ett gemensamt lånekort och du kan låna, återlämna och reservera på samtliga HelGe-bibliotek.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2020
Biblioteket

Kontakt Söderhamns bibliotek

Adress
Köpmangatan 11
826 30 Söderhamn

Postadress
Söderhamns kommun
Söderhamns bibliotek
826 80 Söderhamn

Lånedisk
Information tel: 0270-75510.
E-post: biblioteket@soderhamn.se
Fax: 0270-15814

Bibliotekschef:
Catarina Filipovic, tel: 0270-75501

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn