Tjänster och service

Alla folkbibliotek i Gävleborgs län, med det gemensamma namnet HelGe-biblioteken, samarbetar för att använda bibliotekens resurser på ett mer ändamålsenligt sätt och för att erbjuda länets invånare ännu bättre biblioteksservice. HelGe-biblioteken har en gemensam webbplats där du kan sköta dina biblioteksärenden, ta del av information och en rad olika tjänster.

Gemensamma e-tjänster och viktig information

På biblioteken i Söderhamn kan du låna hem böcker, ljudböcker, talböcker, CD-skivor, film och språkkurser. Du kan läsa protokoll från de kommunala nämnderna eller ta del av annan offentlig information. Du kan läsa dagstidningar och tidskrifter, både svenska och utländska. Du kan låna en dator, skriva ut och skanna dokument och låna studierum.

Kika närmare på naturen

Är du sugen på att ta dig en närmare titt på fågellivet omkring dig, men saknar rätt utrustning? Misströsta inte! Låna en kikare på biblioteket. Ett 20-tal kikare finns för utlåning. Skulle en vanlig kikare inte tillfredställa behoven finns det även möjlighet att låna tubkikare.

Låna en elmätare

Hur mycket ström drar egentligen den där gamla frysboxen? Vad kostar det egentligen att låta datorn stå på dygnet runt? Sådana frågor kan du nu lätt få svar på! Biblioteket lånar ut elförbrukningsmätare med vars hjälp du enkelt mäter hur mycket energi dina hushållsapparater, lampor eller annan elutrustning förbrukar.

Senast uppdaterad: 27 december 2023