Lokalsamlingen

I Hälsingerummet finns vår lokalsamling. Här hittar du böcker, filmer, tidskrifter, fotografier med mera som på något sätt berör Hälsingland.

Du kan på enkelt sätt ta del av de lokala platsernas och personernas historia. Till lokalsamlingen hör också några samlingar med tidningsklipp med lokal anknytning:

  • Albert Anderssons artiklar ur lokala dagstidningar. En pärm placerad i släktforskningsrummet.
  • Söderhamns kommuns klipparkiv 1972-1991 med artiklar rörande Söderhamn. Ett flertal klippalbum placerade i bibliotekets öppna bokmagasin.

Gravstensinventering

1979 tog Sveriges Släktforskarförbund initiativ till en riksomfattande inventering av gamla gravstenar. Forskarföreningen ALIR initierade en inventering av kyrkogårdarna inom Söderhamns kommun och inventeringen har utförts som ett ALU-projekt under åren 1993-1994.
Under 1996 sammanställdes materialet till sju pärmar som innehåller omkring 400 gravstenar.
Pärmarna finns placerade i bibliotekets Arkiv. Fråga bibliotekspersonalen.

Lokaltidningar

I vårt öppna bokmagasin finns en samling äldre årgångar av lokala dagstidningar tillgängliga:

Tidningen Helsingen 1882-1885
Söderhamns Tidning 1878-1963
samt Söderhamns Kuriren på mikrofilm 1895-2013.

OBS! Mikrofilmningen av samtliga svenska dagstidningar avslutades 2013-12-31.
Kungliga biblioteket arbetar med en digital version som skall ersätta från och med 2014-01-01.

Senast uppdaterad: 28 februari 2023