Lokalsamlingen

I Hälsingerummet finns vår lokalsamling. Här hittar du böcker, filmer, tidskrifter med mera som på något sätt berör Söderhamn och övriga Hälsingland.

Du kan på enkelt sätt ta del av de lokala platsernas och personernas historia.
Till lokalsamlingen hör också en samling med tidningsklipp med hembygdsforskaren och skribenten Albert Anderssons artiklar ur lokala dagstidningar. En pärm placerad i släktforskningsrummet.

Lokaltidningar

I Hälsingerummet finns tidningar från lokala föreningar med mera. Äldre nummer är till utlån.
Tidningsläggen med Tidningen Helsingen 1882-1885, Söderhamns Tidning 1878-1963 samt Söderhamns-Kuriren på mikrofilm 1895-2013, har överlämnats till kommunens arkiv.
Biblioteket kommer att ersätta dessa med en sökbar databas från Kungliga biblioteket.
Även pärmarna med Söderhamns kommuns klipparkiv 1972-1991 har flyttats till kommunens arkiv.

Gravstensinventering

1979 tog Sveriges Släktforskarförbund initiativ till en riksomfattande inventering av gamla gravstenar. Forskarföreningen ALIR initierade en inventering av kyrkogårdarna inom Söderhamns kommun och inventeringen har utförts som ett ALU-projekt under åren 1993-1994.
Under 1996 sammanställdes materialet till sju pärmar som innehåller omkring 400 gravstenar.
Pärmarna finns placerade i bibliotekets Arkiv. Fråga bibliotekspersonalen.

Senast uppdaterad: 21 november 2023