Nyanlända barn och ungdomar

Kommunen har en speciell person som har ansvar för nya elever i Söderhamn.

Personen kan få meddelande om nya elever från Migrationsverket, integrationsenheten, god man eller egen kontakt med skolan.

Vårdnadshavare till barnet får sedan ett meddelande om plats och tid för ett mottagningssamtal.

Under mottagningssamtalet får vårdnadshavare information om skolsystemet, modersmålsundervisning, specialkost och andra rättigheter och skyldigheter.

Vårdnadshavare till barn 1-5 år ansvarar själv för att ansöka om förskoleplats.

Inom 2 månader efter att eleven har börjat skolan ska en kartläggning göras av eleven. Kartläggningen görs på elevens starkaste språk och man undersöker tidigare skolgång, hur mycket man kan läsa och räkna samt kunskaper i olika andra ämnen.