Grundsärskola

Barn med en utvecklingsstörning klarar inte alltid den vanliga grundskolan. Då kan barnet istället gå i grundsärskolan.

Innan en elev börjar i grundsärskolan ska en utredning göras.

Skolan ska samråda med föräldrar och du ska som förälder ge ditt medgivande innan barnet börjar i grundsärskolan.

I Söderhamns kommun finns grundsärskolan på Stenbergaskolan i Ljusne.

Grundsärskolan och grundskolan vid Stenbergaskolan delar lokaler för bild, hemkunskap, idrott, slöjd och matsal. De delar också viss personal.

Läs mer om grundsärskolan på ditt språk här. Pdf, 311 kB. (Pdf, 311 kB)