Korttidsboende

På ett korttidsboende kan du få vård och träning om du periodvis behöver mer stöd än vad kommunen kan erbjuda i hemmet.

Du som vårdar en anhörig eller närstående i hemmet kan ha rätt till avlösning. Din anhörige kan då under en kortare period beviljas korttidsvård.

Om du har frågor kontakta:
”Omvårdnad Direkt”
Måndag-fredag 8:00-16:30
Telefon: 0270-756 56