Användning av droger i Söderhamn - samma nivå som i övriga landet

Gågatan Söderhamn

Användningen av droger bland söderhamnarna är i nivå med hur det ser ut i övriga länet och Sverige som helhet, det pekar färska undersökningar på. Söderhamn har drabbats hårt det senast året när det gäller antalet dödsfall. Enligt Polisen och Socialtjänst är det svårt att hitta någon tydlig orsak till detta.

- Varje person, ung som gammal, som använder droger och är fast i ett missbruk är en tragedi. Både för personen själv men även för föräldrar, syskon, kamrater och andra som möter den personen. Vi har alla ett gemensamt ansvar att hjälpa den personen innan missbruket har blivit ett faktum. Inom socialtjänsten arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och förbättra förebyggande missbruksvården i samarbete med andra samhällsaktörer såsom skola, polis, Försäkringskassa, psykiatrin, öppenvården och anhöriga. Politikerna i nämnden har också lagt stor vikt och betonat det förebyggande arbetet som mycket viktigt, säger Lena Wetterlind, förvaltningschef för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Missbruk är, och förblir alltid destruktivt. Skillnaden nu jämfört med tidigare är att drogdebuten sker tidigare, det är också vanligare att blanda både läkemedel och illegala substanser. Det som också skiljer idag jämfört med tidigare är att det finns en större samsjuklighet med komplexa diagnoser, som även sjukvården har svårt att hantera och behandla. Söderhamn ligger jämförelsevis högt när det gäller psykisk ohälsa, kombinationen av psykisk ohälsa och missbruk förefaller vara en av orsakerna till de dödsfall som drabbat Söderhamn.

Enligt undersökningar* är inte andelen personer som använder droger högre i Söderhamn än i andra delar av länet och Sverige som helhet. Polisen ser dock att missbruk och handel av droger sker mer öppet i Söderhamn än på andra orter.

- Vi ser att missbruk och handel med narkotika sker synligt på annat sätt jämför med andra orter i Hälsingland. Mycket narkotika passerar Söderhamn på väg till andra orter. Vi har ökat antalet tillslag gällande innehav och bruk av narkotika de senaste åren, men det säger inget om den totala tillgången, säger Stefan Zäll kommunpolis.

Dödsfall på grund av drogmissbruk

Enligt Folkhälsomyndigheten bör statistik om narkotikarelaterade dödsfall tolkas med försiktighet. Det mått som används i den officiella svenska statistiken syftar till att redovisa de dödsfall som är orsakade av förgiftning med narkotika, läkemedel eller biologiska substanser som underliggande dödsorsak. När det gäller suicid (självmord) förekommer ofta också narkotika i kombination med psykisk ohälsa som en av orsakerna men här finns ett mörkertal. Detta gör att det är svårt att uttala sig om antalet dödsfall till följd av missbruk.

Läs mer - Narkotikarelaterade dödsfall – Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Ansvar för vård och behandling

  • Kommunens ansvar
    Socialtjänstens ansvar gällande vård och behandling av missbruk är det psykosociala behandlingsarbetet. Detta kan ske enskilt eller i grupp, t.ex. 12-stegsbehandling eller återfallsprevention. Kommunen erbjuder även stöd till anhöriga enligt metoden ”CRAFT”.
  • Region Gävleborg
    Den medicinska behandlingen vid missbruk, t.ex. avgiftning, antabusbehandling eller annan läkemedelsassisterad behandling bedrivs av Region Gävleborg.
  • Dubbeldiagnos/samsjuklighet, dvs när det finns ett missbruk i kombination med annan psykisk ohälsa har kommunen och regionen ett gemensamt ansvar.

Behöver du hjälp eller någon att prata med?

* Fakta och statistik kommer från Egna undersökningar av avloppsvatten, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, Resultat från Folkhälsoenkät (Folkhälsomyndigheten, Region Gävleborg och länets samtliga kommuner),

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020