Beroende och missbruk

Bild

Vi kan erbjuda information, rådgivning och behandling till dig som har problem med alkohol, droger, läkemedel, eller spel om pengar. Även anhöriga kan få stöd.

Söderhamns Beroendecenter

Till Söderhamns Beroendecenter vänder sig vuxna från 18 år. Du vända dig till oss om du har frågor kring, eller oro för ditt eget bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, eller spel om pengar. Vi finns också till för anhöriga, arbetsgivare och andra som känner oro för eller påverkas av någons missbruk.

Hos oss finns möjlighet att få stöd på olika sätt

 • Rådgivning
 • Individuella samtal
 • MI (Motiverandesamtal)
 • Enskild behandling
 • Motivationsgrupp
 • 12-stegsbehandling
 • Återfallsprevention
 • CRA (Community Reinforcement Approach)
 • HAP-programmet (Haschavvänjningsprogrammet)
 • Spelberoendebehandling (om pengar)
 • CRAFT (Anhöriggrupp)
 • Anhörigstöd

Söderhamns Beroendecenter drivs i samarbete mellan Söderhamns kommun (Arbetsmarknads- och socialförvaltningen) och Region Gävleborg:

 • Region Gävleborg hjälper dig med bland annat rådgivning, medicinsk nedtrappning/abstinensbehandling, läkarkontakt, kartläggning av bruk, missbruk och beroende. Kontakta Region Gävleborg på telefonnummer 0270-770 31.
 • Söderhamns kommun erbjuder information, rådgivning och behandling till dig som har problem med alkohol, droger, läkemedel, eller spel om pengar.

Behandling

Du ansöker hos socialsekreterare som utreder och bedömer behovet.

Stöd till anhöriga

Även anhöriga erbjuds stöd hos Beroendecenter. Anhöriga kan vända sig direkt till Beroendecenters anhörigkonsulent. Vi har en anhöriggrupp enligt CRAFT. CRAFT är en metod som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Service till arbetsgivare

Beroendecenter erbjuder även stöd till arbetsgivare. Arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar för anställda i samband med missbruk. Ring Kundtjänst 0270-750 00 och fråga efter Beroendecenter.

Riskbruk och missbruk personer 0-20 år

Har du frågor eller oro gällande riskbruk eller missbruk och personen är 0-20 år kan du vända dig till Förebyggande enheten eller Socialtjänstens mottagningsgrupp.

Kontakta Kundtjänst 0270-750 00, de lotsar dig till rätt person.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2020
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn