Läs på olika sätt

Har du av någon anledning svårt att läsa? Det kan bero på synnedsättning, afasi eller dyslexi till exempel. Oavsett anledning finns många olika sätt att läsa på. Biblioteket hjälper dig att hitta det sätt som passar just för dig.

Talböcker

Om du har nedsatt syn eller annan funktionsnedsättning som gör att du inte kan läsa vanliga böcker har du rätt att låna talböcker. Talböcker är böcker inlästa på cd-rom-skivor och kallas för DAISY. Du kan använda särskilda Daisy-spelare, dator eller vissa mp3-spelare för att lyssna på dessa. Söderhamns stadsbibliotek har Daisy-spelare för hemlån.

Legimus - egen nedladdning av talböcker

Alla som har rätt att låna talböcker har också rätt att använda Legimus. Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers, MTM:s, app och webbkatalog. Via Legimus kan du låna och ladda ner talböcker. Där kan du kan också få information om böcker, läsprogram, appar med mera. Kontakta biblioteket så ordnar vi en inloggning till Legimus.

Böcker i storstil

Biblioteket har en avdelning med böcker i storstil. Det innebär att bokstäverna i boken är mycket större än vanligt men texten i övrigt är densamma som orginalet. Vissa av böckerna är uppdelade i flera delar om det är en lång bok i orginal.

Lättlästa böcker

På biblioteket finns en särskild avdelning med lättlästa böcker. Det är böcker som är skrivna på lätt svenska med korta ord och enkla meningar. Det finns nyskrivna böcker, förkortade klassiker, faktaböcker och mycket mer. Dessa böcker är till för alla som har svårt att läsa en vanlig bok. Det finns även böcker med tillhörande CD. Då kan du läsa i boken samtidigt som du lyssnar.

Taltidningar

På biblioteket kan du lyssna på dagstidningen Söderhamns Kuriren som taltidning. Du lyssnar via en surfplatta eller Daisy-spelare. Fråga gärna personalen! Om du vill kan du skaffa en egen prenumeration på dagstidningen som taltidning. Du måste då kontakta din dagstidnings kundtjänst.

Talboken kommer

Om du har en egen prenumeration på en taltidning kan du ansluta dig till tjänsten Talboken kommer. Det gör du genom att kontakta biblioteket. Via tjänsten kan du få talböcker nedladdade direkt till din taltidningsspelare, utan att behöva låna och hålla koll på en massa DAISY-skivor.

Ljudböcker, e-ljudböcker och e-böcker

Ljudböcker finns i CD-format och Mp3-format. Ljudböcker utges av bokförlagen till skillnad från talböckerna som produceras av MTM. Alla får låna ljudböcker. CD-format kan spelas på de flesta sorters spelare och innehåller ofta många cd-skivor. Ljudböcker i Mp3-format har oftast bara en skiva men fungerar inte på alla spelare. Prova dig fram!

Du kan också låna e-ljudböcker och e-böcker via HelGe-bibliotekens app Biblio. Läs mer om det på Helgebibliotekens webb.

Boken kommer

Om du har svårt att ta dig till biblioteket på grund av hög ålder, rörelsenedsättning eller långvarig sjukdom kan biblioteket leverera böcker enligt dina egna önskemål hem till dig.

Senast uppdaterad: 5 december 2023