Platsvarumärke lanserat – nya möjligheter att marknadsföra Söderhamn

Söderhamns nya platsvarumärke med ordet Söderhamn och symbolen för grader.

I december lanserades det kommunikativa konceptet och den nya logotypen som ska bära platsen Söderhamn. Ett starkt och tydligt grafiskt uttryck öppnar för många aktörer att lyfta Söderhamn kommun som en bra plats att bo i, driva företag och besöka.

Fyller en lucka

Tidigare har det saknats en symbol eller grafisk profil kopplad till platsen Söderhamn. Men med den nya lanseringen kommer kommunen, näringslivet och föreningslivet tydligare kunna berätta om hur det är att leva och bo här, driva företag och besöka Söderhamn.

– Det blir ett sätt att samla olika aktörer under ett en gemensam flagg för att stärka bilden av Söderhamn. Det långsiktiga målet är att locka fler nyinflyttare och fler etableringar, det ger ökade skatteintäkter till kommunen och gynnar alla som bor här, säger John-Erik Jansson, kommunstyrelsens ordförande (C),

Söderhamns styrkor

Söderhamn har många styrkor men nämnas kan bland annat det nära och enkla livet som en medelstor stad erbjuder. Vårt geografiska läge med vår vackra skärgård och tillgång till hela Hälsingland. Våra fantastiska förutsättningar för aktivitet och friluftsliv, utbudet är stort av både idrott och kultur. Att det är enkelt att ta sig till Söderhamn är också viktigt, vi lever i en global värld och vill kunna förflytta oss snabbt.

Och något vi är riktigt duktiga på är arrangemang och evenemang, vi är duktiga på att åstadkomma saker tillsammans, SM-veckan och Schools-Out är fina exempel på det.

Nya kommunikationskanaler

Den nya webbplatsen soderhamn.se/inspiration, som u nu befinner dig på, ska kommunicera Söderhamn ur flera perspektiv.

– Och vi har nu en plattform för att kommunicera Söderhamns tillgångar i fler kanaler och på olika sätt exempelvis genom sociala medier eller kampanjer, menar Matilda Green, kommunikationschef

Det långsiktiga syftet är att locka nya invånare, arbetstillfällen och gäster – i förlängningen ger det skatteintäkter till exempelvis skola, vård, omsorg och kultur.

Slå ett slag för Söderhamn

Logotypen för platsen Söderhamn är fri att använda för dig som vill kommunicera Söderhamn. Du hittar den grafiska manualen och olika versioner av logotypen för nedladdning, till den grafiska manualen

– Det här öppnar för att samverka utan att kommunen är inblandad, till exempel att marknadsföra sin verksamhet och samtidigt slå ett slag för Söderhamn som plats, säger John-Erik Jansson.

Under 2020 kommer dialog föras med näringslivet och föreningslivet om möjligheterna som kommer med nya platsvarumärket.

–Det här är en grund för att arbeta enhetligt och långsiktigt med att kommunicera Söderhamns tillgångar och värden, vilket alla som bor och verkar i vår kommun har nytta av, avslutar Matilda Green.

Senast uppdaterad: 25 december 2019