Söderhamnsporten – nyheter knackar på vid västra vägen in

Erik Nordgren, Söderhamns kommuns projektledare för Söderhamnsporten, hoppas att den nya stadsdelen vid västra infarten ska skapa stolthet och framtidstro hos kommuninvånarna. I ett första steg byggs infrastruktur för Willys etablering.

Söderhamnsporten – Söderhamns nya stadsdel i väster - öppnar sig allt mer. När den nya detaljplanen för Willys antas rullar arbetet vidare med att bygga infrastrukturen, sedan väntar fler åtgärder för att utveckla området.

Sedan några år pågår ett arbete med att utveckla Söderhamnsporten, den västra infarten till staden. Området ska i framtiden blir en mer levande och attraktiv del av Söderhamns stadskärna, en kollektivtrafiknod, en levande mötesplats för såväl Söderhamnsbor som regionen i stort. Även bostäder och verksamheter ska hitta sin plats där.

Och arbetet rullar på. En tung aktör är redan klar med etableringen av matvarujätten Willys och framöver kommer arbetet med att utveckla Söderhamnsporten bli mer påtagligt för Söderhamnsborna. När detaljplanen väl klubbas igenom väntar den första etappen i kommunens åtaganden: trafiklösningar i området, inklusive gator och rondell.

Läs mer: Planprogram - Söderhamnsporten (PDF) Pdf, 4 MB.

Start våren 2021

Erik Nordgren är Söderhamns kommuns projektledare för arbetet med Söderhamnsporten och han hoppas att detaljplanen för Willys, en av flera för området, går igenom redan före jul och att det sedan rullar på med start i februari, mars.

- Då vill vi köra igång. Vi vet att också att ambitionen hos Arwidsro som exploaterar åt Willys är att börja samtidigt som vi, någon gång på vårkanten, säger Erik Nordgren.

Då öppnas det upp för nya områden som borde vara intressanta för nyetableringar

Modell av hur det kommer att se ut när Willys står på plats, förhoppningsvis någon gång under 2022. Vy mot öster.

I ett andra steg handlar det om att ytterligare bygga ut infrastrukturen med en ny pendlarparkering och en ny huvudgata mot Blötängarna och en bro över Söderhamnsån/Söderalaån som rinner strax intill Resecentrum.

- Då öppnas det upp för nya områden som borde vara intressanta för nyetableringar, beroende på vad man vill med området, säger Erik Nordgren.

Öppnas för etableringar

Även området söder om där Willys kommer att hittas är intressant ur etableringssynpunkt. Det är ett nytt spännande detaljplaneringsuppdrag för kommunens samhällsplanerare och ligger i framtiden, då fler företag kanske knackar på Söderhamnsportens dörr.

- Visst kan man tänka sig att en stor aktör som Willys lockar fler till området, säger Erik Nordgren.

I planprogrammet för Söderhamnsporten finns en bild av att området är en del av Söderhamns stadskärna, samtidigt som det knyter ihop resor och trafikslag och är ett nav för pendlare med både näringsliv och bostäder nära. Erik Nordgren visar hur området kan utvecklas österut, mot Blötängarna där nya möjligheter öppnas.

Mot framtidstro och stolthet

När arbetet med infrastrukturen tar fart innebär det också förstås att trafiksituationen periodvis kommer att påverkas.

- Vi hoppas att man har överseende med att det ibland blir begränsad framkomlighet. Det kommer att bli lite stökigt, säger Erik Nordgren.

Jag hoppas att det ger en utveckling och en stolthet

Projektledaren hoppas att en utveckling av Söderhamnsporten ska ge kommunmedborgarna framtidstro.

- Jag hoppas att det ger en utveckling och en stolthet. Att det blir en nod och en mötesplats som knyter ihop trafikslag och kommundelar. Att det ger liv och rörelse, arbetstillfällen och ökad tillgänglighet och trygghet. 

Senast uppdaterad: 16 november 2020