Teater och Drama

Ung pojke kikar fram bakom teaterdraperiet.

Utforska ditt sceniska uttryck i teaterns magiska värld! Prova på teaterns olika delar som improvisation, berättande, gestaltning, mimik och kostym. Tillsammans med din lärare får du hjälp att utveckla din konstnärlighet och teknik.

Skillnaden mellan dramapedagogik och teater är att dramapedagogik är ett alternativt inlärningssätt som kan användas i många eller alla ämnen medan teater är en konstform på samma sätt som dans och musik. Kortfattat kan man säga att dramapedagogik är en väg till kunskap medan teater är ett mål.

Teater och Drama

Drama ålder 7 - 9 år

I drama arbetar vi med lekar, dramapedagogiska metoder och övningar för att skapa en bra grupp. Vi övar på uttryck med kroppen. De får leka, improvisera och skapa scener tillsammans. Detta behöver ej leda till föreställning, men om gruppen är mogen för det kan vi ha föreställning för föräldrar eller delta med en liten del i Kulturskolans ämnesövergripande evenemang.

Teater ålder 9 år och uppåt

Vi arbetar med improvisation och skådespelartekniker och bygger en god grupp. Första delen av året arbetar vi med improvisation som bildar en grund för det kommande arbetet mot föreställning. Ibland arbetar vi med liknande övningar som den yngre gruppen, men nu är målet föreställning och hur man utvecklas som skådespelare.

Undervisningen sker på eftermiddag eller kvällstid i Kulturskolans lokaler.


Senast uppdaterad: 16 april 2024