Upptakten 4–7 år

Pojkar tränar dansrörelse i sal.

Om ditt barn är 4–5 år kan även du som förälder delta i gruppen.

Via lek, rörelse, dans, drama och sång får du uttrycka dig med både kropp och röst! Du utvecklar motorik, kreativitet, din känsla för rytm och ditt musikaliska uttryck.

Ämnet innehåller en blandning av sång, dans och drama. Vi utgår från barnens naturliga rörelsemönster samt rytmkänsla och använder både kropp och röst. Vi leker fantasilekar, går på dramaäventyr och gör rörelselekar.

Vid något tillfälle per termin får vi ett instrument/ämne presenterat för oss av en pedagog från Kulturskolan.

Framför allt har vi roligt tillsammans!

Vi träffas i grupp på tisdagar.

Kl 16:40 – 17:20

Kl 17:30 – 18:10

Terminsavgiften är 350 kronor.

Senast uppdaterad: 12 juli 2023