Resurscentrum

Resurscentrum samlar många verksamheter som ska stödja personer och organisationer.

Kommunens egen Bemanningstjänst och bilpool ingår i Resurscentrum.