Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten kan bland annat erbjuda arbetsträning, utredning av arbetsförmåga, praktik, språkpraktik eller anställning upp till ett år inom kommunen.

Det kan till exempel vara en extra resurs inom skolan, trädgårdsarbete eller jobb i kommunens bilpool.

Man ger också vägledning till personer som behöver extra stöd ska utveckla en strategi för sin framtid.

I Arbetsmarknadsenheten finns flera verksamheter. Till exempel arbetslag inom lokalvård, snickeri, textil, kök och skog/röj.

Högtrycket och ISA-kontoret samarbetar också med Arbetsmarknadsenheten.