Parkeringsskiva

Parkering

I Söderhamn är alla kommunala parkeringsplatser avgiftsfria. De flesta centralt belägna parkeringsplatserna är tidsbegränsade.

Skyltar vid centrala parkeringar visar var parkeringsskiva ska placeras i bilens framruta.

Om du inte har en parkeringsskiva kan du hämta en här:

Rådhuset, Förvaltningshuset, Söderhamns stadsbibliotek, kundtjänst (Faxholmsgatan 3) och på bensinmackar i centrala Söderhamn.