Badplatser, vattenkvalitet

Badplats med sandstrand, brygga, gräsmatta och omklädningshytter.

Skogsand i Stråtjära.

Det finns ett tiotal badplatser i och utanför Söderhamn som kommunen ansvarar för. Några av badplatserna driver kommunen tillsammans med lokala föreningar. Du kan se kvaliteten på badvattnet via resultat från provtagningar.

Kommunal skötsel

  • Sopor töms löpande under högsäsong.
  • Två säkerhetsdyk per högsäsong. Då genomsöks botten kring bryggor och eventuellt skräp plockas upp.
  • Badvattenprover tas tre gånger under högsäsongen.
  • Badbryggor (utom vid Bocksjön, Vallvik)
  • Toalett/dass
  • Omklädningshytter

Vattenkvalitet

Tre gånger (juni, juli, augusti) kontrolleras vattenkvaliteten. Se resultat.

Algblomning

När blågröna alger blommar är rådet att avstå från bad. Det gäller framförallt barn och djur. Dessa kan få i sig större mängder vatten och löper därför större risk att drabbas av förgiftning om vattnet innehåller alggifter. Även alger som torkat in på stenar och växter kan vara giftiga.
Läs mer om algblomning

Bada med häst eller hund

Du får bada din hund eller häst i alla sjöar och vattendrag samt i havet, men INTE på offentliga badplatser eller platser som ingår i fågelskyddsområden.

Badplatserna

De kommunala badplatserna är: Vallviks havsbad, Härnebosjön, Långbobadet , Skogsand, Storsand, Färsjön, Bocksjön, Storsjön, Florsjön, Stenö havsbad.

Badkullen i Bergvik har viss kommunal skötsel.
Mer information om badplatserna på visitsoderhamn.se Länk till annan webbplats.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2024