Resultat prover badvatten

Kvaliteten på badvatten kontrolleras regelbundet. Vid dålig vattenkvalitet kan det finnas behov av att ta fler prover och i vissa fall stänga en badplats.

Tre gånger per högsäsong tas vattenprover. Ett enstaka provtagningsresultat säger ingenting om badvattnets kvalitet sett i ett längre perspektiv, utan bara hur vattnets kvalitet var just vid provtagningstillfället. Vattenkvaliteten kan variera starkt, till exempel beroende på skiftningar i vädret och att varje enskild provtagning endast utgör ett stickprov. På längre sikt kan dock andelen dåliga provresultat vid en viss badplats användas som ett mått på risken för att vattenkvaliteten där blir dålig.

Resultat vattenprover 2021

Utförda provtagningar

Badplats

Provresultat juni

Provresultat juli

Provresultat aug

Bergvik

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Bocksjön

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Florsjön

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Färsjön

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Härnebobadet

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Långbobadet

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Skogsand

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Stenö havsbad

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Storsand

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Storsjön, Trönö

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Vallviks havsbad

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt


Kriterierna för bedömning av vattenkvalitet

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E.coli och Intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

  • Tjänligt
    Är dem bästa bedömningen ett bad kan få. Halten av bakterierna är då låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
  • Tjänligt med anmärkning
    Det betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnetbedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Bedömningen är mer en signal till övervakaren att vara observant på vattnets kvalitet.
  • Otjänligt - vatten
    Det betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet. Det är därför olämpligt att bada till dess att provtagningsresultaten visat tjänligt igen.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2021
Uppleva och göra

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn