Hund i naturen och på badplatser

Det är viktigt att du respekterar de regler som gäller för hundar och hundägare, till exempel när din hund ska vara kopplad och att du plockar upp efter din hund. Här hittar du information om vad du som hundägare behöver ha koll på.

Lokala ordningsföreskrifter – hundar

I kommunens lokala ordningsföreskrifter finns regler för hundar. Du som är hundägare, eller om du tillfälligt sköter om en hund är skyldig att följa reglerna:

 • Hundar ska hållas kopplade eller på annat sätt under sådan uppsyn att de inte kan hoppa mot, skrämma eller skada personer eller vilt.
 • Hundar ska alltid hållas kopplade inom lekparker.
 • Hundar får inte vistats på begravningsplatser.
 • Hunds avföring ska plockas upp av den som har tillsyn över hunden.
 • Hundar och katter ska bära halsband eller annan märkning med ägarens namn, adress och telefonnummer.
 • Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i denna paragraf.

Reglerna gäller inte polis- och ledarhund i tjänst.

Lokala ordningsföreskrifter Söderhamns kommun Pdf, 1.3 MB.

Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Det står i lagen om tillsyn över hundar och katter.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter Svensk författningssamling 2007:2007:1150 t.o.m. SFS 2022:186 - Riksdagen Länk till annan webbplats.

Hunden ska alltid hållas kopplad i följande naturreservat:

 • Skatöns naturreservat
 • Ålsjöns naturreservat
 • Stenöorns naturreservat
 • Axmar naturreservat

Läs mer om naturreservat i Söderhamns kommun

Badplatser där hundar får bada

Du får enligt allemansrätten låta hunden bada vid de vattendrag eller badplatser som inte räknas som offentliga platser, förutsatt att föreningar eller campingar inte har egna regler. Som hundägare tar du eget ansvar att ta reda på vilka regler som gäller för den specifika platsen.

Det finns många naturligt bildade badstränder och kanter längst kusten och vid våra insjöar som kan vara lämpliga att bada i med sin hund. Du som hundägare tar eget ansvar och hänsyn.

Tips på badplatser

Algblomning giftigt – råd för badande hundar

För hundar kan det vara förenat med livsfara att bada i och få i sig vatten där det är algblomning. Var observant på hur vattnet ser ut och känns innan du låter din hund bada.

 • Ser du att vattnet är grumligt eller att vattenytan är täckt av en blågrön, grön eller gulgrön hinna bör du inte låta hunden gå i vattnet.
 • Låt inte hunden dricka av vatten som ser oaptitligt ut. Även om hunden inte skulle dricka av vattnet när den badar får hunden i sig toxinet då den senare slickar pälsen torr.
 • Efter hundens bad i sjö eller hav är det bra om den kan få en avsköljning med rent vatten som man vet har en bra kvalité.

Hundrastgård

I Söderhamn finns en hundrastgård där din hund året runt får springa fritt utan koppel, busa och leka. Du hittar den på Norr vid Granvägen, nära avfarten till Norrmyravägen.

Hundrastgården finns markerad på Google Maps. Länk till annan webbplats.

Kom ihåg att du alltid är ansvarig för din hund – både i och utanför hägnet.

Senast uppdaterad: 6 december 2023
Uppleva och göra