Naturreservat

I Söderhamns kommun finns sammanlagt 13 naturreservat. Några har kommunen skötselansvar för, andra är Länsstyrelsens ansvar. Ibland samverkar kommun och Länsstyrelsen kring vissa åtgärder.

Terrängkörning

Det är enligt Terrängkörningslagen (1975:1313) förbjudet att framföra motorfordon i terrängen. Förbudet finns för att skydda naturen.

I undantagsfall kan dispens ges.

Läs mer om motortrafik i naturen och hur man söker dispens:

Läs mer: Länsstyrelsen Gävleborgs webbsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 30 maj 2023
Bygga, bo och miljö