Offentlig konst

Offentlig konst är konst som finns på allmän plats, på gator, torg och i parker. Den finns också placerad i våra offentliga miljöer, på äldreboenden, på förskolor, skolor, bibliotek och arbetsplatser. Konst bidrar till trivsel, trygghet, dynamik och skapar en känsla av en kreativ, levande och attraktiv plats oavsett årstid eller tid på dygnet.

Konstverken Wrapped av Leon Keer och Neon Mural #9 av konstnären Spidertag.

Offentlig konst finns på platser som tillhör oss alla. Konst väcker tankar och känslor och kan få oss att bryta invanda mönster. Det kan inspirera till samtal, ge oss perspektiv på livet och världen och ge platser nya dimensioner och uttryck. Konst är en viktig del av vår demokrati och en del av FN’s deklaration för mänskliga rättigheter.

Den offentliga konsten i centrala Söderhamn är av blandad karaktär från olika tidsepoker; allt från stora landskapskonstverk och väggmålningar till lysande lekskulpturer och traditionella uttryck i form av statyer i hårda material.

Vi satsar på konst när vi bygger nytt

När vi bygger nya kommunala byggnader går alltid en procent av kostnaden till konst.
Detta kallas för enprocentregeln.

Läs mer om 1%-regeln Länk till annan webbplats.

Söderhamn har flera viktiga aktörer i konstlivet. Söderhamns konstföreningar och kulturföreningarna har en viktig roll. Ett exempel på betydelsefulla insatser är initiativet Konststafetten som Söderhamns konstförening startade. Inom ramen för Konststafetten har flertalet konstverk skapats och installerats i kommundelarna utanför centrum. Konstföreningen har samverkat med lokala föreningar som agerar värdar, äger och förvaltar konstverken på orten. Konststafetten har finansierats med bidrag från Söderhamns kommun, Söderhamns sparbanksstiftelse och bidrag från privatpersoner och lokala företag och entreprenörer.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 14 december 2022
Uppleva och göra