För dig som är pedagog

Barn- och ungdomsbibliotekarierna riktar sin verksamhet till barn mellan 0 till 16 år.
Vi står till tjänst med:

  • läsfrämjande verksamhet för barn och föräldrar (bokprat)
  • bokskola för de yngre barnen (6-åringar)
  • bibliotekskunskap för barn och unga
  • att deltaga på föräldramöten, där vi talar om läsningens betydelse för barnens språkutveckling.

Vi ansvarar också för utvecklingen av stadsbibliotekets barn- och ungdomsavdelning.

Barnbibliotekarie:
Petra Zetterlund
Verksamhetsansvarig yngre barn (0-9 år)
Telefon: 0270-75506
Skicka e-post till Petra

Ungdomsbibliotekarie:
Johan Bergenholtz
Verksamhetsansvarig barn och unga (10-16 år)
Telefon: 0270-75502
Skicka e-post till Johan

Senast uppdaterad: 21 november 2023
Biblioteket