Stråkinstrument – från 6 år

Närbild på en cello som spelas.

Klassiskt, folkmusik eller rock? Med stråkinstrument får du många strängar på din lyra. 

Välkommen att välja stråkinstrument

På kulturskolan finns det fem olika stråkinstrument som du kan få spela. Alla stråkinstrument har strängar som spelas på med en stråke. När du börjar spela ett stråkinstrument hos oss får du hyra ett instrument i passande storlek för dig.

Fiol (från 6 år)

Fiol, eller violin som det också kallas, är det minsta av stråkinstrumenten. Fiol är vanlig i klassisk musik och folkmusik, men det går att spela egentligen all sorts musik på en fiol!

Här kan du höra hur fiolen låter då Kungliga filharmonin spelar Länk till annan webbplats.

Altfiol (från 6 år)

Altfiol, eller viola som det också kallas, ser ut som en fiol men är lite större. Den har en mörkare och djupare klang än fiolen.

Här kan du höra hur altfiolen låter då Kungliga filharmonin spelar Länk till annan webbplats.

Cello (från 6 år)

En cello är betydligt större än en fiol och altfiol. Du sitter ner och har cellon mellan knäna. Cellon stöds mot golvet av en pinne som kallas för stackel. En cello kan spela både ljusa och mörka toner, och kan liksom fiol och altfiol spela i många olika genrer.

Här kan du höra hur cellon låter då Kungliga filharmonin spelar Länk till annan webbplats.

Nyckelharpa (från 8 år)

Nyckelharpan spelas också med en stråke, men den skiljer sig åt från de andra stråkinstrumenten då den har fler strängar och du trycker på tangenter när du spelar. Nyckelharpa är vanligt inom folkmusik.

Kontrabas (från 9 år)

Den allra största i stråkfamiljen är den stora kontrabasen. Den har riktigt mörka toner! Kontrabas är vanlig inom klassisk musik, jazz och folkmusik, men liksom de andra stråkinstrumenten kan du spela all sorts musik på en kontrabas.

När du spelar kontrabas på kulturskolan behöver du inte ta kontrabasen fram och tillbaka, utan du har en kontrabas hemma och så får du låna en på lektionerna/orkestrarna.

Här kan du höra hur kontrabasen låter då Kungliga filharmonin spelar Länk till annan webbplats.

Orkestrar och grupper

Så snart du bekantat dig med instrumentet och lärt dig grunderna erbjuds du att vara med i en stråkgrupp, stråkorkester och/eller folkmusikgrupp utan extra kostnad. Vi spelar i kulturskolans egna lokaler vid Oxtorget i Söderhamn. Våra grupper och orkestrar är på måndagar, onsdagar och torsdagar.

Lektioner

Lektioner ges i kulturskolans egna lokaler vid Oxtorget i Söderhamn, och i de fall det är möjligt på elevens skola under, eller i anslutning till skoldagen. Lektionstid efter överenskommelse.

Avgifter

Kostnaden är 350 kronor per termin.
Att hyra instrument kostar 300 kronor per termin.

Senast uppdaterad: 17 april 2024