Frågor & svar, Kulturskolan

Här hittar du våra vanligaste frågor och svar. Om du inte hittar det du söker, välkommen att kontakta oss.

Hur anmälar man sig?

Anmäl dig via vår e-tjänst. Om det krånglar – kontakta kulturskolan@soderhamn.se. Du behöver inte anmäla dig på nytt efter varje läsår, platsen finns kvar tills vårdnadshavare säger upp den. Här hittar du information om minimiålder att söka för varje ämne. Ansök inte tidigare än anvisningen.

Hur vet jag om jag fått en plats på ett ämne?

En kulturskolepedagog tar kontakt med dig som vårdnadshavare via mobil eller e-post och erbjuder tid och plats för lektionen.

Hur ofta är det undervisning?

Elever i kulturskolan garanteras 25 undervisningstillfällen per läsår, då räknas även konserter och föreställningar in.

Hur fungerar kulturskolans kö?

Om antalet sökande är större än antalet lediga platser kan du placeras i vår kö. Elev som står i kö erbjuds plats så snart det blir en ledig. Du kan köa på flera olika ämnen. Om du tackar nej när du erbjuds plats, kan du stå kvar i kö med nytt sökdatum till och med nästa låsärsstart om du önskar det. Då tar kulturskolepedagog återigen kontakt, tackar man då nej, avslutas köplatsen.

Hur gör man för att avsluta sin plats?

Om du av någon anledning vill avsluta din plats, ta kontakt med med Kulturskolan, via kulturskolan@soderhamn.se. Du meddelar även den aktuella kulturskolepedagogen via telefon eller e-post.

Vad kostar det att delta?

Terminsavgiften för barn är 350 kronor per ämne, summan gäller också för ungdomar så länge du studerar på gymnasiet. Om du slutar på Kulturskolan så faktureras en avgift om du har erbjudits lektion vid minst tre tillfällen under terminen. Kostnad för instrumenthyra, instrumentinköp och spelböcker kan tillkomma.

Hur gör man om man behöver hyra ett instrument?

Välkommen att hyra följande instrument hos oss på Kulturskolan.

Lista på alla våra insturment, samt åldersgränser.

Att hyra instrument kostar 300 kronor per termin.
När plats erbjuds av pedagog, frågar pedagogen om instrument behöver hyras. Man får hyra instrumentet så länge eleven spelar. Vid avhopp är det viktigt att snabbt återlämna hyrinstrumentet, då många vill hyra.

Är det lektioner under loven?

Nej, vi följer grundskolans läsårsstider.

Vad händer vid sjukdom?

Om pedagogen är sjuk eller ledig meddelas detta via sms eller telefon. Om eleven är sjuk eller ledig meddelas detta till respektive pedagog.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024