Läsårstider kulturskolan

Kulturskolan har ingen undervisning vid lov utan följer grundskolans läsårstider.

Kulturskolan startar sin verksamhet första veckan i september och avslutar första veckan i juni. Vi har gemensamma lov med grundskolan, och det förekommer inga lektioner hos Kulturskolan när grundskolan har lov eller lovdagar. Detta gäller om inte kulturskolepedagogen har meddelat något annat.

Elever i Kulturskolan garanteras 25 undervisningstillfällen per läsår, då räknas även konserter och föreställningar in.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024