Dataskyddsförordningen, GDPR

Förtydligande om Kulturskolans samtycke till publicering av bilder/film på hemsida, trycksaker och sociala medier. 

Kulturskolan i Söderhamns kommuns arbetar kontinuerligt med information om verksamheten på kommunens webbplats, i sociala medier och trycksaker. Det är därför av stort värde att kunna presentera vår verksamhet med bilder/film. Exempel på olika tillfällen där barn och elever kan finnas med på bild är bland annat vid konserter, föreställningar och vid olika lektionstillfällen.

Personnummer, hemadresser, telefonnummer eller e-postadresser skrivs aldrig ut tillsammans med bilder/filmer.

Det är frivilligt att lämna samtycke. Påskrivet samtycke gäller det aktuella läsåret. Det påskrivna samtycket går när som helst att ändra eller att återkalla.

Kulturskolechefen är ansvarig person för webbplatserna och trycksakerna.

Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddslagen.

Önskar ni ytterligare information kring detta:

  • Personuppgiftsansvarig, Barn- och lärandenämnden, 826 80 Söderhamn, 0270-750 00, barn.larandenamnden@soderhamn.se
  • Dataskyddsombudet, dataskyddombud@kfhalsingland.se

Information om behandling av personuppgifter

Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi samlar används endast för att kunna behandla din ansökan. Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina personuppgifter till externa parter. Personuppgifter sparas så länge kommunen har behov att handlägga ärendet.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024