نقشه: مراکز تفریحی (خانه های اوقات فراغت)

درشاروالی شهر سودیرهامن بسیاری از خانه های اوقات فراغت شهری ومستقل(شخصی) وجود دارد برای بازدید ازآن ها بروی نقشه کلیک کنید.