مرکز بازیافت زباله های شهری

Långtå دراین جا مرکز بازیافت شهر سودیرهامن است.

" نقشه " را در اینجا پیدا کنید. External link, opens in new window.

در این جا چگونگی نحوه ای مرتب سازی "سورت" مواد بازیافت درمرکزبازیافت را می بینید.

زباله های خطرناک (Farligt avfall)

زباله های خطر ناک را باید درمحل مخصوص زباله های خطر ناک قرار دهید.

در این جا شما میتوانید لوازم الکتروکی "برقی" ، روغن، مواد کمییایی، مانند رنگ وآفت کش ها، قوطی های اسپری، باتری های کوچک، باتری های موتر، وانواع مختلف لامپ ها را قرار دهید.

 لوازم بزرگ (Stora vitvaror)

دراین مکان اجاقها، اجاق گاز، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، خشک کن، وخشک کن های چرخشی " دستگاه های خشک کن گردان " ودستگاه های پرس " اطو" وهمچنین یخچال فریزر، فریزر، وپمپ های گرمایشی رامی توانید بیندازید.

خاک وسنگ (Jord och sten)

در این جا شما می توانید خاک، سنگ، ریگ، کاشی وخشت پخته را بطور مستقیم در گودال دفن کنید.

 شاخه درختان ونهال ها (Ris och buskar)

تمام شاخه درختان و نهالها را در ظرف مخصوص خودش قرار دهید.

بسته بندی کاغذ (Pappersförpackningar)

در این جا شما میتوانید بسته بندی های کاغذی ومقوا رابیندازید.
درعوض ظرف برای جعبه های مقوایی کمی دورترازین در محل مرکز بازیافت قراردارد.

روز نامه ومجلات (Tidningar)

درین مکان روزنامه ها، ومجلات، بروشورها، کتاب های جیبی ومقالات نویشته شده را ریخته میتوانید.

پاکت های هدیه را نباید دراین مکان بریزید، ممکن است مواد قابل اختراق " آتش زا " در داخل این پاکت ها موجودباشد.

کلاسور ها، وجلد های ضخیم کتاب هارا باید همراه با مواد قابل احتراق " آتش زا " قراردهید.

بسته بندی های پلاستیکی (Plastförpackningar)

درین ظرف " کانتینر" شما بسته بندی های پلاستیکی را انداخته میتوانید.

بسته بندی های فلزی (Metallförpackningar)

دراین مکان شما می توانید انواع قوطی های کنسرو شسته شده وخشک شده را بریزید.

قوطی های آشامیدنی بدون رهن" pant"، قوطی های آلومینیوم لوله ای قوطی های اسپری خالی وکپسول های کوچک و کلاهک های آنرا رابیندازید.

 بسته بندی شیشه ای (Glasförpackningar)

بوتل های شیشه ای رنگی وسفید رنگ، هر کدام در داخل کانتینر های مخصوص بطور جداگانه انداخته میشود.

باید توجه باشته باشید درب های فلزی بوتل هارا داخل بسته بندی های فلزی بیندازید.

تشک و مبلمان پر شده (Madrasser och stoppade möbler)

دراین مکان کوج ها و تشک های پرشده، که دارای" فنرهای فلزی " هستند انداخته میشود. همچنین تشک ها وکوج های دارای لاستیک وفوم باید انداخته شود که برای مواد سوختی مخلوط وبکارگرفته خواهدشد.

چوب (Trä)

در این مکان شما همه اشیاء از چوب ساخته شده را می توانید بیندازید، مهم آن است که پیچ وناخنک های فلزی آنرابردارید.

کارتن راه راه (Wellpapp)

همه کارتن های دارای سطح صاف و داخل آن راه راه میباشد که برای بسته بندی چینی باب نیز بکار میرود، این کارتن هارا با بسته بندی های کاغذی یک جا نریزید.

اجناس دیگر" قابل احتراق" (Övrigt brännbart)

در این مکان اجناس است که میتوان آنرا سوزانید، همانند مثلا کتابها، لباسها، پارچه ها، پلاستیک بسته بندی نشده، بالشت، رومیزی ها فیریو للتیر" کاک های سفید رنگ دارای وزن سبک " هستند را بازیافت نکنید.

آهن وفلز (Järn och metall)

اشیاء فلزی مانند ماشین های چمن زنی، بشقاب پرنده، ماهیتابه، گلدان، وانگ حمام، رینگ های بایسکل وکامیون واشیاء دیگر که از فلز ساخته شده است را میتوانید دراین کانتنربیندازید.

غیر قابل احتراق "قابل دفن"

هر ماده را که نمی توان بازیافت شود، به عنوان دفن زباله سپرده می شود. زباله های نگهدارنده به عنوان مثال ظروف شیشه ای، سرامیک، لگان توالت، کاسه دستشویی می باشد که باید دفن کرد.

هر ماده را که نمی توان بازیافت شود، به عنوان دفن زباله سپرده می شود.
(Ej brännbart - deponi)

 زباله های نگهدارنده به عنوان مثال ظروف شیشه ای، سرامیک، لگان توالت، کاسه دستشویی می باشد که باید دفن کرد.

تایر های وسایط نقلیه (Däck)

تایرهای وسایط نقلیه اغلب قابل بازیافت میباشد، فقط تایر های غیر قابل باز یافت دراین جا اضافه شوند. تایر های بایسکل در کانتینر های مواد قابل احتراق انداخته شود.

 چوب های اشباع شده (Impregnerat trä)

تمام چوب های که آغشته ای به آن اضافه شده است، مهم نیست که چوب ها رنگ شده باشد یا بدون رنگ را در همانکانتنر به عنوان چوب آغشته شده پرتاب کنید.

استفاده مجدد" بازیابی" (Återbruk)

کانتنر بازیافت " Långtå " توسط سازمان های غیر انتفاعی است که مواردی را میتوانند به فروش برسانند جمع آدری میکنند. دراین حا می توانید اجناس را که به طور کامل یا هنوز قابل استفاده است را بیندازید مجاز نیست اجناس غیر قابل استفاده را در این جا بیندازید ظرف تانرا انتحاب کنید.