ማሕበራዊ ሂወት

ኣብ Söderhamn ዚሪከቡ ማሕበራትና ሓደ ዓቢ ተሳትፎን ዉህደቲን ሃፍታም ባህልን ሑግስ ኡወትን ክህልወካ ኣስተዋጽኦ ይገብር።

ምድላይ ኣባልነት ማሕበር external link, opens in new window
ካርታ፣ ማእከል ጥዕና

Sportoteket

ንስኻ ናዉቲ ስፖርት ተዘይ ብልካ ካባና ንዝተወሰነ ግዜ ክትልቃሕ ትኽእል ዝተለብሰ። እዚ ማለት ከም ምልቃሕ መጽሓፍ ካብ ቤት ንባብ እዩ።

እንተደኣ ሕቶታት ሃሊኩም ክትዉከሱና ትኽእሉ ንዓና ብ ኢ-ፖስት።

መኽዘን ናዉቲ ስፖርት ኣለኩም (Sportoteket) ኣብ Rektorsgatan 2፣ Söderhamn (Redo).external link, opens in new window

 

እንተደኣ ሕቶታት ሃሊኩም ብዛኦባ ከመይ ገርካ ናይ ገዛእ ዋኒንካ ትካል ትከፍት ተወከሱ ናብ ኣገልግሎት ዓማዊል ወይ ካሎት ዝተፈላለዩ ማሕበራት።

ABFexternal link, opens in new window, Bildaexternal link, opens in new window, SISUexternal link, opens in new window, Studiefrämjandetexternal link, opens in new window, Studieförbundet Vuxenskolanexternal link, opens in new window.