Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 2 maj

Arbete i området mellan Strykjärnsparken och Järnbron. Vägen är framkomlig men vänligen kör varsamt.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport!

Vad sker nu i projektet?

Fortsatt jobb med kajrenovering. Under veckan sjösätts en pråm som ska användas vid borrning av bergstag, väster om Sibylla vid Alens parkering. Även väster om Järnbron pågår arbete, som sker utan att påverka framkomligheten.

Går det enligt planen?

Ja, inga förseningar.

Vilken påverkan har det som görs?

Ingen påverkan av trafiken. Kör varsamt mellan Stykjärnsparken och Järnbron där trafiken kommer att ledas framöver under arbetets gång.

Vad sker härnäst och när?

Inom någon vecka kommer det påbörjas ett arbete med att skapa fler p-platser på Köpmantorget, bland annat genom att ta bort kantsten. Arbetet pågår vecka 19-22. Detta sker i anslutning till etapp 2 av Centrumplanen, men är ett separat projekt som utförs av NCC. Ambitionen är att ha halva p-ytan öppen medan det arbetas på den andra. Planerad sluttid: före School’s Out-veckan (skolavslutningen) i början av juni. Efter omgörningen blir det fler parkeringsplatser samt bättre belysning på Köpmantorget.

I nästa steg med kajen väntar borrning av bergstag. Sedan följer rivning av krönbalk (betongen/kajkanten) följt av form och gjutning av ny krönbalk.

För frågor om båtplatser, kontakta
Henrik Olsson
Hamn- och skärgårdsförvaltare
Telefon: 070-649 51 41
E-post: henrik.olsson@soderhamn.se

Läs mer: Centrumplanen förvekligas i etapper Länk till annan webbplats.

Se fler lägesbilder

Följ arbetets gång via tidigare lägesbilder från Centrumplanens genomförande.

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 24 april

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 11 april

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 28 mars

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 14 mars

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 27 februari

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 13 februari Länk till annan webbplats.

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 31 januari Länk till annan webbplats.

Mer information om Centrumplanen hittas på webben.

Läs mer: Centrumplanen förvekligas i etapper Länk till annan webbplats.

Tillfälliga parkeringsplatser

Under byggperioden påverkas vissa p-platser och nya tillkommer som kompensation. Utnyttja gärna de tillfälliga p-platserna och fortsätt handla lokalt och centralt!

Läs mer: Tillfälliga parkeringsplatser Söderhamn

Senast uppdaterad: 4 maj 2023