Snöröjning och vinterväghållning

Det är många som ser till att det blir skottat, sandat och plogat på vintern i vår kommun: kommunen, kommunala bolaget Faxeholmen, Trafikverket, entreprenörer, vägföreningar och fastighetsägare. Tillsammans hjälps vi åt för att skapa god framkomlighet på våra gator och vägar.

Våra snöröjningsenheter har dygnet runt-beredskap under perioden 1 november-1 april för att skapa framkomlighet på ca 21 mil gator och vägar, ca 5 mil gång- och cykelvägar samt allmänna parkeringar och torg.

Ansvar för vinterväghållning i Söderhamns kommun

Det kommunala bolaget Faxeholmen AB ansvarar för utförande av vinterväghållning på gator inom planlagt område, skyltade gång- och cykelvägar, vid kommunala fastigheter som t.ex. skolor samt några enskilda vägar. Vid ett normalt snöfall tar det cirka tio timmar att snöröja alla gator i Söderhamn. Vid större snöfall tar det längre tid.

Trafikverket har ansvaret för större allmänna vägar.
www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Sand till privatpersoner

Privatpersoner är välkomna att utan kostnad hämta en hink med sand vid Kungsgatan östra vid bommen på vänster sida innan Forsbackabron.
OBS! Detta är det enda stället där privatpersoner kan hämta sand.
Alla andra platser där det finns sand är privata eller för företag/entreprenörer.

Datumparkering gäller inom Söderhamns tätort inklusive Vågbro o Stugsund under perioden 1 november – 30 april. Syftet är att underlätta för snöröjning och sandsopning.

Alla bilar ska mellan kl 02-08 på morgonen med ojämnt datum stå på sida med jämn adress och varannan morgon tvärtom, på jämnt datum stå på udda adress. Tänk efter när ni parkerar vid månadsskiftet oktober/november, januari/februari och mars/april då det är udda datum två dagar i rad.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 1 december 2023