Datumparkering

Datumparkering gäller inom Söderhamns tätort inklusive Vågbro och Stugsund under perioden 1 november – 1 maj. Syftet är att underlätta för snöröjning och sandsopning.

Alla bilar ska mellan kl 02-08 på morgonen med ojämnt datum stå på sida med jämn adress och varannan morgon tvärtom, på jämnt datum stå på udda adress.

Tänk efter när ni parkerar vid månadsskiftet oktober/november, januari/februari och mars/april då det är udda datum två dagar i rad.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023