Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är till för dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig. För rörelsehindrad som inte kör bilen själv utfärdas parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

För att ansöka om parkeringstillstånd i Söderhamns kommun måste du vara folkbokförd i kommunen. Till ansökan ska ett nytt läkarintyg och foto bifogas.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
E-tjänst - Ansökan om förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Länk till annan webbplats.
Blankett - Ansökan om tillfälligt parkeringstillstånd Pdf, 122.1 kB.
Blanketten skickas till: Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn

Blankett - Fullmakt att företräda någon i frågor gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade Pdf, 339.7 kB.

Senast uppdaterad: 15 maj 2024