Grävtillstånd och trafikanordningsplan

Åtgärder som på något sätt påverkar trafiken i ett gatuområde kan behöva tillstånd. Här kan du ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan.

Grävtillstånd

För att få gräva eller borra på allmän plats och inom gatuområdet behöver man söka grävtillstånd. Detta görs i e-tjänsten nedan.

Följ alltid anvisningarna i Grävhandbok, Söderhamns kommun vid grävning på kommunens mark.

Grävhandbok, Söderhamns kommun Pdf, 961.6 kB.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt ska en TA-plan upprättas. En TA-plan är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska placeras.

Alla uppgifter som krävs, samt en skriftlig beskrivning av arbetet lämnas direkt i ansökningsformuläret. Ritning innehållande korrekt information om skydds- och trafikanordningar ansvarar sökande själv att ta fram och bifoga till ansökan som ska skickas in i god tid.

Mer information från SKR: Handboken Arbete på väg Länk till annan webbplats.

Ansök om grävtillstånd eller TA-plan Länk till annan webbplats.

Avgift

Söderhamns kommun tar ut en avgift för handläggning av grävtillstånd och trafikanordningsplan. Vid grävning på allmän plats tas även en underhållssavgift ut.
Avgifter för ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplaner samt underhållsavgift Pdf, 99.9 kB.

Senast uppdaterad: 1 mars 2024