Transportdispens

Den som vill utföra transporter som överstiger största tillåtna bredd, längd eller vikt enligt 4 kap. trafikförordningen (1998:1276) måste söka dispens - antingen hos kommunen eller Trafikverket.

Sker transporten genom flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket. Om transporten endast sker inom Söderhamns kommuns gränser ska ansökan skickas till kommunen. Kommunen kan behöva samråda med andra väghållare.

Ansök om dispens för att utföra transport

Blankett för ansökan om dispens laddas ner från Trafikverket.

Ladda ned: Blankett för ansökan om transport (PDF) Länk till annan webbplats.

Ifylld blankett skickas till samhallsservicenamnden@soderhamn.se

Skicka ansökan i god tid innan transporten ska köras, normal handläggningstid är tre dagar med ibland kan handläggningstiden bli längre.

OBS! Handläggningstiden för transportdispenser är för närvarande längre, normal handläggningstid är för närvarade en vecka.

Senast uppdaterad: 23 januari 2024