Terrängkörning

Det är enligt Terrängkörningslagen (1975:1313) förbjudet att framföra motorfordon i terrängen. Förbudet finns för att skydda naturen.

Senast uppdaterad: 6 december 2023
Bygga, bo och miljö