Att jobba inom Bemanningen

Varje dag finns behov av medarbetare för tidsbegränsade uppdrag i kommunens verksamheter. Bemanningen är kommunens egen resurs för vikarier till äldre- och funktionshinderomsorg, kostverksamhet, förskola, grundskola och fritidsverksamhet.

Att jobba inom Bemanningen innebär att du inte har en fast arbetsplats. Du arbetar där ordinarie personal är frånvarande. Frånvaro kan bero på sjukdom, semester, vård av barn eller liknande. Arbetstiderna är olika. Det kan vara några timmar per dag, hel dag, kväll, natt eller längre period enligt schema.

För dig som är ny - innan du börjar jobba

Du som ska jobba inom sektor Välfärd

För dig som jobbar - det här behöver du ha koll på

Användarkonto

Steg 1 är att logga in på en dator på arbetsplatsen för att aktivera ditt konto.
Kontouppgifterna (användarnamn och lösenord) för inloggning kommer på ett sms när du blivit timanställd.

Intranätet

På intranätet hittar du länkar till alla system som du behöver i arbetet.
Du kan även använda intranätet hemifrån eller från en mobil - då måste du logga in med samma uppgifter som i ditt användarkonto.

Starta en webbläsare och gå till adressen:
Adress intranätet: http://intranat.soderhamn.se Länk till annan webbplats.

Ta hjälp av din handledare om du är är osäker på hur du ska göra.

Om du glömt ditt lösenord - kontakta Söderhamn Nära Servicedesk:
Tel 0270-766 99, servicedesk@soderhamnnara.se.

Instruktioner och manualer till systemen:

 • Medvind: Systemet används för schemaläggning, sökning och bokning av vikarier.
  Du får ett sms med inloggningsuppgifter och en länk till Medvind.
  Det är viktigt att du lägger in önskemål om lediga dagar, kvällar eller del av dag.
  Använd manualen för att se hur du går tillväga.
  Manual Medvind Pdf, 399.5 kB.
  Kontakta Bemanningens adminstration om du har frågor:
  Tel 0270-750 70
 • Outlook: Du får en egen arbetsmejl.
 • TES: Används på äldreboenden och i Hemtjänsten. Du får information av din handledare när du introduceras på aktuell arbetsplats.
 • Lifecare: Används på äldreboenden och i Hemtjänsten. Du får information av din handledare när du introduceras på aktuell arbetsplats.
 • Stella: Här anmäls arbetsskador och tillbud.

Som timavlönad är du arbetstagare enbart under de perioder du arbetar.
Du får ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle, en så kallad intermittent anställning.

Förfrågan om arbetspass

När det finns arbetspass som passar dig får du en förfrågan, vi kontaktar dig via telefon eller SMS.

Registrering av arbetspass i Medvind

Varje arbetspass du har registreras i ”Medvind”, ett system som summerar antal timmar inklusive eventuell ob–tid du arbetar. Vid månadens slut summeras antalet timmar som ska utbetalas som lön. Du måste själv ta ansvar att stämma av antalet timmar på lönespecifikationen.

Ange i Medvind när du kan arbeta

Det är viktigt att du lägger in önskemål om lediga dagar, kvällar eller del av dag. Det underlättar vardagen både för dig och för oss. Bemanningens administratörer ser hur du kan jobba och du slipper få onödiga telefonsamtal eller sms när du önskar vara ledig.

Vid anställning registrerar vi dina personuppgifter

I samband med anställningen vid Bemanningen blir dina personuppgifter registrerade.

Söderhamns kommun hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning/GDPR. Den information vi samlar in används endast för att administrera din anställning, för att du t.ex. ska få lön. Laglig grund för behandlingen är avtal med den registrerade (dvs ditt anställningsavtal).
Mer information om dina rättigheter hittar du här: www.soderhamn.se/personuppgifter

Sjuk- och friskanmälan

 • Sjuk- och friskanmälan gör du till Bemanningen tel: 750 70.
 • OBSERVERA! Blir du sjuk efter kl. 16.00 och ska arbeta följande natt måste du ringa arbetsplatsen och sjukanmäla dig.
 • Friskanmälan är lika viktig som sjukanmälan:
  • Dag: friskanmälan ska göras senast kl. 14.00 om du har inplanerat arbetspass morgonen efter.
  • Kväll: friskanmälan ska göras senast kl. 10.00 om du har ett inplanerat arbetspass på kvällen samma dag.
  • Natt: friskanmälan ska göras senast kl. 10.00 om du ska arbeta följande natt.

Sjuklön

Överstiger sjukfrånvaron en vecka måste du lämna ett läkarintyg för att du ska få fortsatt sjuklön.

Arbetsgivaren betalar sjuklön under 2 veckor om du har en anställning på minst en månad. Är du planerad på kortare tid än en månad har du rätt till sjuklön när du tillträtt och haft planerade arbetspass i fjorton kalenderdagar i följd.

Har du färre än 14 dagars sammanhängande arbete inplanerat under den här tiden måste du även kontakta Försäkringskassan.

Du sjuk- och friskanmäler på samma sätt som beskrivs under "Sjukdom - sjukfrånvaro".
Vid vård av barn anmäler du också till Försäkringskassan.

Läs mer om lön och lönebesked på lonhalsingland.se Länk till annan webbplats.
(Lön Hälsingland administrerar löner för kommunerna i Hälsingland)

Håll kontakten med Bemanningen

Se till att Bemanningen har aktuella uppgifter om dig, t ex dina telefonnummer.

Uppgifterna om dig i vårt system stryks om ...

Du som inte jobbat alls, eller endast vid ett fåtal tillfällen under de senaste 60 dagarna avslutas i personalsystemet samt tas bort som webbanvändare. Samma sak gäller om du har stått som tillgänglig för arbete men inte svarat eller tackat nej vid upprepade tillfällen. (Det gäller ej du som studerar eller är pensionär).

Senast uppdaterad: 9 november 2023
Jobba hos oss