Jobba inom vård och omsorg

Ung kvinna och äldre man

Att jobba med vård och omsorg innebär att du gör skillnad för andra personer varje dag. Dessutom är alla dagar olika och du får hantera många olika situationer.

Hos oss har du möjlighet att utvecklas inom olika områden.
Inom Söderhamns kommuns vård- och omsorg finns ett stort antal yrken och uppdrag inom ett ännu större antal verksamheter. Merparten av alla medarbetare inom vård och omsorg arbetar ute i verksamheterna. Det gäller till exempel undersköterskor, sjuksköterskor, personlig assistent och fysioterapeut.

Olika verksamheter och arbetplatser

Eftersom vi har så många olika arbetsplatser och verksamheter har du över tid möjlighet arbeta inom många olika typer av verksamheter, människor och kollegor. Du kan arbeta med människor i olika åldrar och olika skeenden i livet från unga barn till äldre vuxna.

Inom hemtjänst arbetar du oftast ensam med att hjälpa personer i hemmet så att de kan klara sin vardag. Det är oftast, men inte alltid, äldre personer som behöver stöd. Hemtjänst beviljas utifrån en persons individuella behov. Det kan omfatta både service- och omvårdnadsinsatser. Service är exempelvis hjälp med att städa, handla eller tvätta kläder. Omvårdnad kan vara hjälp med att duscha, klä dig eller ta mediciner.

När du jobbar inom hemtjänsten används ett digitalt planeringsverktyg och du har all information om vilken hjälp personen har behov i din arbetsmobil som alla medarbetare har som ett arbetsverktyg.

Du går, cyklar eller kör bil hem till personen du ska hjälpa.

Personer som inte klarar av att bo hemma kan bo på ett vård- och omsorgsboende och behöver ofta mycket hjälp. En del äldre har en demenssjukdom, andra har svårt att röra sig eller på annat sätt klara sig själv. På boendena arbetar exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbets­terapeuter.

Vuxna med en funktionsnedsättning som inte kan bo självständigt i egen bostad kan bo i en gruppbostad eller servicebostad. Vilken sorts bostad som är aktuell beror på hur stort individens stödbehov är.

Förutom personlig omvårdad och praktisk hjälp i hemmet ingår även fritid som en viktig del i boendet. Du hjälper personen att utvecklas och målet är att personerna ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personlig assistans får personer som har en varaktigt nedsatt förmåga att själva klara sin vardag. Du arbetar oftast ensam, eller i ett mindre team av personer, med att hjälpa personen utifrån personens behov av stöd. En del personer har behov av stöd under en viss tid av dygnet medan andra har behov av stöd dygnet runt. Du arbetar i personens egna hem.

Vuxna personer som har en psykisk funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan få stöd i sin vardag. Personen bor i eget boende men behöver stöd i olika former. Det kan vara praktisk hjälp i hemmet eller till exempel att planera och strukturera dygnet och dess händelser.

Personer som har en psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få stöd med sysselsättning och aktiviteter.

Som handledare stödjer du personer med aktiviteter som till exempel skapande eller caféverksamhet.

Korttidsvård är till för att tillfälligt tillgodose behov av omvårdnad/tillsyn som är mer omfattande än vad som kan tillgodoses med insatser i det egna hemmet.

Korttidsvård kan också beviljas för att ge en anhörig eller närstående avlastning om man vårdar någon i hemmet.

Varje dag finns behov av medarbetare för tidsbegränsade uppdrag i kommunens verksamheter. Vanligast är att vikarier behövs inom vård- och omsorgsverksamhet eller inom förskola och skola.

Läs mer om att arbeta som vikarie

Senast uppdaterad: 14 april 2023