Undersköterska - ett yrke med många möjligheter

Äldre kvinna med omvårdnadspersonal

Söderhamns kommun behöver dig och din kompetens. Hos oss kan göra en lång karriär i olika verksamheter och med olika uppdrag. Välkommen att vara med och utveckla våra verksamheter.

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter kan du arbeta med vård och omsorg för personer som är både unga och äldre. Dessa personer har insatser enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Som undersköterska hos oss får du

  • ett självständigt och varierat arbete med fokus på omvårdnadsuppdraget
  • möjlighet att utvecklas i en organisation som satsar på systematisk utveckling och innovation
  • trygga arbetsvillkor där vi tar vara på din kompetens och tar hänsyn till brukarnas delaktighet och behov
  • en vänlig arbetsmiljö med många bra och kompetenta kollegor.

Läs mer om förmåner och fördelar

Ditt arbete

Som undersköterska ger du stöd, service och vård till personer som behöver extra omtanke. Du uppmuntrar människor att våga och klara av saker själva. Du gör skillnad för andra människor.

Arbetsuppgifterna handlar till stor del om omvårdnad, hjälp med träning och rehabilitering, social samvaro och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån individuella behov.

Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med andra undersköterskor och vårdbiträden. Till teamet finns även sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, teamsamordnare/ samordnare och enhetschef.

Arbetstiderna är schemalagda mellan 7.00 och 22.00, både vardag och helg.

Din introduktion

Som nyanställd inom vår vård- och omsorgsverksamhet får du introduktion om kommunen, din arbetsplats och dina arbetsuppgifter. Du erbjuds att arbeta parallellt med en kollega den första tiden. Tiden kan variera beroende på arbetsplats och uppdrag.

Din kompetensutveckling

Vi satsar på kompetensutveckling för dig som medarbetare. Vi anpassar och utvecklar hela tiden vårt utbud av utbildningar så att du kan utvecklas och känna dig trygg i din roll. Som undersköterska har du flera möjligheter till att specialisera dig eller att få ett utökat ansvar och uppdrag. Du har också möjlighet att arbeta inom våra olika verksamheter. Vi värnar om den interna rörligheten. Den skapar stora utvecklingsmöjligheter. Du kan arbeta här hela livet och utvecklas hela tiden.

Arbeta i våra olika verksamheter

Om du vill arbeta med personer som är 65 år och äldre kan du arbeta inom hemtjänst, korttidsvård, eller på ett vård- och omsorgsboende, men även inom funktionshindersomsorgen finns äldre personer.

Hemtjänst

Arbete i hemtjänst är fritt, självständigt och socialt. Inom vår hemtjänst arbetar du främst i brukarnas ordinarie bostad ochdu som medarbetare utgår från en av hemtjänstlokalerna. För närvarande finns två i centrala Söderhamn och en i Ljusne samt en i Bergvik.

Vi finns nära brukarna. Hur du tar dig till brukarna beror på vilket område du arbetar i. Vi har moderna cyklar och elsparkcyklar. Vid längre avstånd till brukare eller på natten använder vi bilar.

Som undersköterska inom hemtjänsten får du ett fritt och varierat arbete. Ditt uppdrag är att ge en god omvårdnad med stor hänsyn till brukarnas individuella behov och serviceinsatser. Du har en viktig roll i direktkontakten och gör stor skillnad i deras vardag. Du utför uppgifter delegerade från legitimerad personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Du arbetar till stor del självständigt men ingår i ett team tillsammans med andra undersköterskor och vårdbiträden samt att till teamet finns legitimerad personal, teamssamordnare och enhetschef.

Som undersköterska i hemtjänsten har du i ditt uppdrag att vara fast omsorgskontakt till ett antal brukare och rollen som fast omsorgskontakt är en mycket viktig och värdefull roll.

Korttidsvård och växelvård

Som undersköterska inom korttidsvård arbetar du med personer som under en kortare period har behov av vård och omsorg dygnet runt. Du arbetar förutom med omvårdnad även med träning, rehabilitering och social stimulans.

Inom växelvård arbetar du med brukare som under kortare perioder växelvis vistas på en vårdenhet. Syftet med växelvården är att få omvårdnad, stimulans och träning för att lättare klara av vardagen i det ordinarie boendet.

Vid båda verksamheterna sker arbetet på vårdenheten där du ingår i ett team tillsammans med andra undersköterskor och vårdbiträden. Du har även stöd av legitimerad personal, planerare och verksamhetschef.

Vård- och omsorgsboende

Vid våra boenden arbetar du med brukare som har ett stort och kontinuerligt behov av omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser. Du arbetar även med social samvaro enskilt eller i grupp.

I Söderhamns kommun har vi boenden med inriktning på såväl omvårdnad som demenssjukdom. Våra boenden finns geografiskt utspridda i kommunen, både i staden och på landsbygden.

Arbetet sker på boendet. Du ingår i ett team tillsammans med andra undersköterskor och vårdbiträden. Till teamet finns även legitimerad personal, planerare och enhetschef.

Läs mer om våra olika verksamheter

Vill du arbeta som undersköterska för personer med funktionsnedsättning? Då kan du arbeta på gruppboende, som boendestödjare inom socialpsykiatrin, som personlig assistent eller inom daglig verksamhet.

Läs mer om våra olika verksamheter

Senast uppdaterad: 14 april 2023