Lov, ledighet och läsårstider

Läsårstider för barn i avgiftsfri förskola 3–5 år och elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och kulturskola.

Läsåret 2023/2024

Höstterminen 2023

Måndag 21 augusti – torsdag 21 december

Lovdagar för eleverna
Måndag 25 september (studiedag)
Måndag 30 oktober – fredag 3 november (läslov)

Vårterminen 2024

Onsdag 10 januari – tisdag 11 juni

Lovdagar för eleverna
Måndag 4 mars – fredag 8 mars (sportlov)
Tisdag 2 april – fredag 5 april (påsklov)
Fredag 10 maj

Läsårstider för gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola hittar du på Hälsinglands utbildningsförbund Länk till annan webbplats..

Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till 10 års utbildning från hösten de fyller 6 år, med vissa undantag. Som sexåring börjar eleven i förskoleklass för att sedan som 7 år börja i skolan. Detta ingår i skolplikten och regleras i skollagen. Asylsökande barn har inte skolplikt, men de har rätt till utbildning.

Elever har skyldighet att delta i den utbildning som ordnas av skolan, säger skollagen. Varje elev ska delta i utbildningen om den inte är sjuk eller har annat giltigt skäl att utebli. Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.

Här anmäler du frånvaro

Kortare ledigheter för enskilda angelägenheter får beviljas. Vid synnerliga skäl får även längre ledighet beviljas. Vänd dig i första hand till läraren för dialog om ledighet.

Ansökan ledighet

Senast uppdaterad: 27 juni 2023