Bredd till bygden – Coop i Bergvik kommunens senaste servicepunkt

Man vid trave med paket.

Tony Zackrisson driver Coop i Bergvik, som nu också är servicepunkt och därmed kan erbjuda bredare service till bygden.

Det snurrar på bra runt Coop i Bergvik. Flera handlare hjälps åt att dra folk till fastigheten och som kommunens senaste servicepunkt utgör butiken ett givet nav i bygden.

Att ha uppdraget som servicepunkt innebär att stå för viss samhällsservice, en viktig funktion för en levande landsbygd.

- Det är jättepositivt. Sen kommer det att märkas mer runt servicepunkten, vi ska få till lite mer med tiden, säger Tony Zackrisson, som driver Coop i Bergvik.

Upplägget är utformat så att hans butik får en summa pengar för att hålla liv i till exempel fikahörna, information till turister, ha allmän toalett, bistå med hjälp och handledning för till exempel utskrifter och kopiering.

Naturligt steg

Tony Zackrisson säger att statusen som servicepunkt breddade utbudet i bygden, där tjänster från Postnord, Systembolaget, Schenker och DHL redan finns.

- För oss var det naturligt att ta det ett steg till. Jag tror att det är jätteviktigt för de här butikerna att ha det här verktygen. För vår det kändes det helt rätt.

Lokalerna börjar fyllas upp.

I Bergvik innebär servicepunkten dessutom får lokala föreningar möjlighet att visa upp sig i anslutning till butiken.

- Så det är inte bara en skylt, det innebär också att det verkligen händer något här, säger Tony Zackrisson.

Att ha till exempel en fikahörna och att erbjuda lokala föreningslivet tid och utrymme ingår i serviceutbudet vid Coop i Bergvik.

En del service finns kvar att lösa, som till exempel utkörning av varor. Där planeras för en lite annorlunda lösning: att hämta kunder som får handla och sedan skjutsas hem igen.

- Jag tror att det blir en bra lösning här. Det är mindre personalkrävande, så här gör man i andra Coop-butiker. Plus att det blir en social bit också, så människor kommer ut.

Lokalerna fylls

Det snurrar på rätt bra i Variant-huset, konstaterar Coop-chefen. De olika verksamheterna, med loppis, second-hand och kafé hjälps åt att locka in folk.

- Lokalerna börjar fyllas upp, det hjälper oss alla som är här. Och det finns intressenter för de tomma lokalerna, det är positivt runt hela huset.

Jag gillar det här, att gå och tjata med kunderna, det personliga i det.

Juni, juli och augusti är de bästa månaderna för affärerna. Men en servicepunkt har också andra funktioner, som sociala nav inte minst. Och folket i bygden hittar in året runt, säger Tony Zackrisson, som drivit butiken i ett och ett halvt år och överraskats av engagemanget.

- Här finns många lokalpatrioter som värnar om Bergvik. Föreningslivet och många andra är måna om butiken och det som finns här och vill jobba för att bevara det.

Det finns redan ett stort utbud av varor och tjänster runt Varianthuset i Bergvik. Med Servicepunkten blir de än fler.

Det har inte varit någon officiell invigning av Bergviks servicepunkt, den andra i Söderhamns kommun efter Stråtjära. Men det kommer, säger Tony Zackrisson.

Han visar skylten som säger ”Servicepunkt”, utanför butiken. Ett par kunder går förbi, skämtar och får svar.

- Jag gillar det här, att gå och tjata med kunderna, det personliga i det. Det är min grej det. Och servicepunkten ger ju just det personliga.

Fler servicepunkter kommer

Pengarna till att driva servicepunkterna kommer från kommunens näringslivsenhets befintliga budget. Minst 30 000 kronor får näringsidkare som väljs ut, som mest 50 000. Minst tre punkter ska uppfyllas: fikaservering, offentlig toalett och kontorshörna (dator, skrivare, internetuppkoppling).

Att bli utsedd till servicepunkt innebär förstås ökad snurr runt rörelsen, men också möjligheter att söka regionala utvecklingspengar.

Som i Trönö, där butiken är näst på tur att bli servicepunkt. Därefter kan vi vänta tre ytterligare servicepunkter i kommunen, säger Bitti Alvin Lehmann, kommunansvarig för servicepunkter.

- De behövs de här knytpunkterna, det blir en naturlig sammanhållning och så kan stöd och service finnas kvar.

Man som ler.

Tony Zackrisson säger att han överraskats av Bergviksbornas engagemang runt sin lokala butik.

Senast uppdaterad: 17 september 2019