Starta, driva, utveckla företag

Vill du utveckla en idé? Har du ett nyregistrerat företag? Vill du vidareutveckla ditt företag? Eller vill du ha stöd och rådgivning i specifika frågor? Oavsett vilken fas i ditt företagande du befinner dig i - kan vi erbjuda olika typer av stöd.

Söderhamns kommun arbetar för att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för att driva och utveckla befintliga företag samt för nya företag att starta och etablera sig här.

När befintliga företag utvecklas och nya företag startas, skapas fler arbetstillfällen. Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen är av avgörande betydelse när vi tillsammans gör vårt samhälle ännu mer attraktivt och hållbart, nu och framåt.

Exempel - olika typer av stöd

Senast uppdaterad: 30 maj 2024