Mark och lokaler

Utsikt hamninloppet Söderhamn

Kanske är det ett kontor, en industrilokal eller en lagerlokal du söker. Inga problem. Är du på jakt efter byggklar mark hjälper vi dig även med det. Markpriserna i Söderhamn är fördelaktiga jämfört med i storstadsregionerna. 

Lokaler

En stor fördel är att du kan hyra en lokal i Söderhamn till jämförelsevis en bråkdel av vad den kostar i storstadsregionerna.

Hitta lediga lokaler

Byggbar mark

I kommunen finns flera områden med detaljplanelagd mark för handel, kontor och industri.
Med godkända byggplaner kan man snabbt komma igång med byggnationer.

Förutom den detaljplanelagda marken finns dessutom tätorts- och vattennära mark som är exploateringsbar och kan aktualiseras i en planutredning. Ett sådan område är exempelvis Resestaden, ett område som ligger mellan Södra Tvärleden och Resecentrum.

Pågående markanvisningar

Senast uppdaterad: 13 maj 2022
Näringsliv

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn