Mark och lokaler

Utsikt hamninloppet Söderhamn

Kanske är det ett kontor, en industrilokal eller en lagerlokal du söker. Inga problem. Är du på jakt efter byggklar mark hjälper vi dig även med det. Markpriserna i Söderhamn är fördelaktiga jämfört med i storstadsregionerna. 

Lokaler

En stor fördel är att du kan hyra en lokal i Söderhamn till jämförelsevis en bråkdel av vad den kostar i storstadsregionerna.

Hitta lediga lokaler

Byggbar mark

I kommunen finns flera områden med detaljplanelagd mark för handel, kontor och industri.
Med godkända byggplaner kan man snabbt komma igång med byggnationer.

Förutom den detaljplanelagda marken finns dessutom tätorts- och vattennära mark som är exploateringsbar och kan aktualiseras i en planutredning. Ett sådan område är exempelvis Resestaden, ett område som ligger mellan Södra Tvärleden och Resecentrum.

Hitta lediga tomter - industri och handel

Pågående markanvisningar

Senast uppdaterad: 8 februari 2023
Näringsliv